2019 – Ayelet Gundar-Goshen – Lügnerin

2019 – Ayelet Gundar-Goshen: Lügnerin.

Buchumschlag von Ayelet Gundar-Goshen